اردو و روستا گردی دختران دبستان

روستا گردی

آماده کردن هدایا برای خانواده های نیازمند

آشنایی دانش آموزان پخت نان و تخم مرغ

حضور در منزل شهید

گردش علمی در روستا

آشنا شدن با فرآیند کاشت سیب زمینی، شلغم، گندم

کاشت نهال

برگزاری نمازجماعت توسط مدیر مجتمع آقای مهندس عسکرنژاد