آیین بازگشایی مدارس متوسطه پسرانه

آیین بازگشایی مدارس دبیرستان پسرانه رهپویان

مکان: آستان مقدس علی بن حمزه

زمان: اول مهر ماه سال تحصیلی ۱۴۰۲/۱۴۰۳