جلسه آموزش خانواده

جلسات آموزش خانواده زیر نظر باشگاه خانواده، به صورت مستمر چهارشنبه ها برگزار میشود. جلسات بصورت کارگاهی با حضور دکتر خرم‌شکوه برگزار گردید.