آغاز طرح سه شنبه های مهدوی


یکی از مسائل مهم در زمینه نحوه ارتباط برقرار کردن میان کودکان و امام زمان(عج)، آموزش غیر مستقیم است. یعنی از طریق غیر روش عادی موجود برای آموزش استفاده کنیم. نباید در این زمینه برای کودکان کلاس گذاشت و آن‌ها را مجبور به نشستن و یادگیری کرد که در این صورت چیزی جز دلزدگی برای ایشان به دنبال ندارد.

در راستای نظامنامه تعلیم و تربیت مجتمع آموزشی رهپویان وصال جلسات سه شنبه های مهدوی به جهت آشنایی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با امام زمان (عج) از این هفته تشکیل شد

دانش آموزان همزمان با نماز ظهر و عصر و پخش نذورات خود در این روز با ویژگی های امام زمان (عج) ،دوران غیبت ، ویژگی های انسان مهدوی ، نماز اول وقت ، فلسفه نذر ، سرودهای انقلابی و مهدوی و…. در قالبی ساده و کودکانه آشنا خواهند شد .