آزمایشگاه

اردوی آزمایشگاهی دانش‌آموزان پایه هشتم و نهم و بازدید از آزمایشگاه مرکزی جابربن حیان