Telegram Gap 09172891139 و 071-32281627 و 32295038-071
فرم پیش ثبت نام مجتمع آموزشی
مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال غیردولتی- پسرانه ....................... فرم شماره یک : ثبت نام مقدماتی


*
ثبت نام در مقطع:

*
پایه تحصیلی :*
نام:

*
نام و نام خانوادگی :

*
شماره شناسنامه:

*
تاریخ تولد:

*
محل تولد:

محل صدور:

تلفن تماس منزل:

ایمیل:

آدرس منزل:*
نام:

*
نام و نام خانوادگی :

کد ملی:

تاریخ تولد:

تلفن محل کار:

رشته تحصیلی:

تحصیلات:

*
شغل:

*
نوع شغل:

*
تلفن همراه:

آدرس محل کار:

ایمیل:*
نام:

*
نام و نام خانوادگی :

کد ملی:

تاریخ تولد:

تلفن محل کار:

رشته تحصیلی:

تحصیلات:

*
شغل:

*
نوع شغل:

*
تلفن همراه:

آدرس محل کار:

ایمیل:نام آموزشگاه سال قبلی:

نام معرف :

شماره تماس معرف :

معدل سال گذشته :

*
نحوه آشنایی با ما :
جلسات کانون فرهنگی رهپویان وصال
از طریق دوستان و آشنایان
مربیان سال گذشته
شبکه های مجازی
روزنامه و نشریات

دلیل انتخاب آموزشگاه رهپویان وصال :

دلیل تغییر آموزشگاه قبلی :

نام تکمیل کننده فرم :