١٣٩٨/٠٧/١٣

برنامه امتحانات مستمر اول

متوسطه دوم 
ثبت نام کمپ مطالعاتی

ثبت نام کمپ مطالعاتی

شروع شد

ویژگی های کمپ مطالعاتی

  • برنامه ریزی جهت شنبه تا پنجشنبه
  • نظارت مراقب به صورت تمام وقت
  • حضور دبیران جهت رفع اشکال
  • کنترل دقیق رفت و آمد دانش آموزان

هزینه ثبت نام 150 هزار تومان می باشد

نظرات