١٣٩٨/٠۶/١۶

توزیع لباس فرم پیش دبستانی و دبستان

لباس فرم دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان دوره اول و دوم پسرانه رهپویان وصال شیراز 

قابل توجه اولیای محترم

لباس فرم دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان دوره اول و دوم پسرانه در روز پنج شنبه 21 شهریورماه

از ساعت 09:00 تا 11:30

در محل پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال توزیع خواهد شد.

قابل ذکر است، هزینه هر دست لباس 115 الی 120 هزار تومان می باشد.

نظرات