١٣٩٨/٠۶/١٧

توزیع لباس فرم متوسطه دوره اول و دوم

لباس فرم دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه پسرانه

قابل توجه اولیای محترم

لباس فرم دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه در روز شنبه 23 شهریورماه

از ساعت 8:30 تا 11:00

در محل دبیرستان رهپویان وصال توزیع خواهد شد.

قابل ذکر است، هزینه هر دست لباس 135 هزار تومان می باشد.

 

نظرات