١٣٩٨/٠۶/٠٣

یک فنجان هیجان

اردوی یک‌ روزه سد زیبای درودزن
همراه با قایق سواری

و‌ مسابقات ورزشی

ویژه نوجوانان پسر
حرکت؛سه شنبه 5شهریورماه ویژه متوسطه دوره اول
و چهارشنبه 6شهریورماه ویژه متوسطه دوره دوم
ساعت 5:30صبح
از درب حسینیه سیدالشهدا(ع) واقع در خیابان شهید آقایی
#ظرفیت_بسیار_محدود
اطلاعات بیشتر و‌ ثبت نام

09386468890

نظرات