١٣٩٨/٠٣/٢٢

تشریح خرگوش

تشریح خرگوش ویژه دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان شهدای رهپویان وصالاین کارگاه جهت آشنایی دانش آموزان با اعضای داخلی بدن مثل: کلیه، کبد، قلب و... برگزار گردید.

 


نظرات