١٣٩٨/٠٣/١٣

کسب سهمیه

کسب سهمیه مسابقات رباتیک 2019 هندوستان

کسب سهمیه مسابقات رباتیک 2019 هندوستان در مسابقات بین المللی رباتیک کرمان

نظرات