١٣٩٨/٠٣/٠٨

ثبت نام

ثبت نام متوسطه دوم

محیط امن اخلاقی و با اهتمام به دغدغه های مذهبی والدین

  آزمون‌های آنلاین

  آزمون‌های جامع کشوری

  کارگاه های آموزشی جهت دبیران

  کلاس‌های تقویتی و پیشرفته اساتید مجربِ متعهد

  نظام پشتیبان کارگاه‌های مختلف آموزشی در راستای افزایش کیفیت مطالعه دانش آموز محتوای الکترونیکی جهت دروس

 

 

 
نظرات