١٣٩٨/٠٢/٢٩

جشن پایان دوره مقطع پیش دبستانی

جشن پایان دوره مقطع پیش دبستانی همراه با اجرای برنامه های زیبا ئ دلنشین توسط نوآموزان این مقطع با حضور خانواده های این عزیزان و مدیریت مجتمع برگزار گردید . 

نظرات