١٣٩٨/٠٢/٢۶

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیران پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال

تودیع و معارفه مدیر مدرسه پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال در سالن همایش این مرکز برگزار گردد. در این مراسم ضمن تشکر و سپاس  و قدرانی از زحمات مدیریت سابق این واحد جناب آقای هدایت الله راهپیما و تودیع ایشان و معارفه جناب آقای خسرو رضایی برگزار گردید.


کلمات کلیدی
نظرات