١٣٩٨/٠٢/٢۵

هشتمین نشست آموزش خانواده با حضور دکتر مومن زاده

هشتمین نشست آموزش خانواده ، پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال شیراز ، با حضور دکتر مومن زاده با موضوع | مــــن کـــــی هسـتــــم !!! | ( جلسه دوم ) با حضور اولیای دانش آموزان در سالن جلسات این مرکز برگزار گردید.

در پیش از آغاز نشست دانش آموزان پایه اول دبستان به اجرای برنامه خوش آمد گویی همراه با ارائه کنفرانس و ارائه درس پرداختند.

 

ششمین نشست آموزش خانواده با حضور دکتر مومن زاده با موضوع | لطفاً مــــــــــــــــــرا ببینید | 

هفتمین نشست آموزش خانواده با حضور دکتر مومن زاده با موضوع | مــــن کـــــی هسـتــــم !!! | ( جلسه اول )

نظرات