١٣٩٨/٠٢/١٨

بازدید از آرامگاه شیخ اجل سعدی شیرازی

دانش اموزان پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال مناسب روز گرامیداشت روز سعدی شیرازی از آرامگاه و مقبره شیخ اجل سعدی شیرازی بازدید کردند. 

نظرات