١٣٩٨/٠٢/١۴

نمایشگاه رویش 2 + گزارش تصویری

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و هنری مجتمع آموزشی رهپویان وصال شیراز از تاریخ 13 تا 15 اردیبهشت ماه در پارک بعثت برگزار می گردد . 

آلبوم عکس1--  آماده سازی نمایشگاه فصل رویش

آلبوم شماره 2- روز اول اول نمایشگاه فصل رویش 2

آلبوم شماره 3- روز دوم فصل رویش 2

آلبوم شماره 4 - روز سوم فصل رویش 2

کلیپ نمایشگاه فرهنگی هنری فصل رویش 2 - بهار 98

نظرات