١٣٩٨/٠١/٣١

مراسم جشن میلاد امام زمان

مراسم جشن میلاد امام زمان در پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال همراه با مولودی خواندن دانش آموزان برگزار گردید. 

نظرات