١٣٩٨/٠١/٢٠

نقاشی همگانی 3

دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال شیراز در سومین برنامه نقاشی همگانی خود با توجه به اتفاقات اخیر در کشور، با موضوع سیل به همدلی با هموطنان سیل زده پرداختند. 

نظرات