١٣٩٧/١٢/٢٧

چهارشنبه آخر سال

ایرانیان ، نور را مظهر پاکی می دانند.آتش نمادین چهارشنبه سوری شاید آتشی است که در دل هر ایرانی روشن است تا  هیچ پلیدی، سیاهی، جهل وظلمت نتواند زمین را فراگیرد. چهارشنبه سوری از دو واژه چهارشنبه که نام یکی از روزهای هفته  است و سوری که به معنی سرخ است، در این آیین، آتش تا بر آمدن خورشید روشن نگه داشته  می شود. در واقع این آتش نماد از بین رفتن تمام رنگ پریدگی وزردی ، بیماری و مشکلات و دستیابی به سرخی،گرمی و نیرو بوده است. عبارت زردی من از تو، سرخی تو از من در واقع به تطهیر و پاک سازی انسانی اشاره می نماید . آیین چهارشنبه سوری در ایران مظهر آرامش، عشق ورزی و زندگی بوده و مردم در این گردهمایی روزهایی پایانی سال فرصتی می یافتند تا با نمادهای این جشن پالایش درون کنند و پیوندهای انسانی را تقویت کنند.

مخاطرات چهارشنبه آخر سال

 1.سوختگی :

این بیماری به عنوان متداول ترین حادثه در چهارشنبه آخرسال شناخته می شود. سوختگی نوعی آسیب به گوشت یا پوست است که بر اثر عوامل مختلف مانند حرارت، انرژی الکتریکی، مواد شیمیایی، اصطحکاک یا پرتو به وجود می آید. سوختگی درجه یک تنها بر سطح پوست اثر می گذارد. سوختگی درجه دوم هنگامی اتفاق می افتد که لایه های زیرین پوست آسیب می بیند. در سوختگی درجه سوم به همه لایه های پوست آسیب می رسد. و در سوختگی نوع چهارم بافت های عمیق تر مانند عضلات و استخوان ها آسیب می بیند.

2.آسیب های بینایی : 

انفجار مواد محترقه و آتش زا موجب پراکنده شدن ترکش های این مواد شده و در اثر اصابت به چشم موجب بروز آسیب هایی در سیستم بینایی می گردد. این موضوع حتی می تواند منجر به نابینایی فرد شود.

جهت استفاده بیشتر و بهرمندی از ادامه این مطلب، جزوه زیر را دانلود کنید. 

نظرات