١٣٩٧/١٢/٢٢

اهدای جوایز پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان پیش دبستانی و پایه اول دبستان رهپویان وصال شیراز ، در مراسمی بابت پیشرفت تحصیلی مورد تقدیر قرار گرفتند.

نظرات