١٣٩٧/١٢/٢٢

فعالیت آموزشی کلاس دوم - املای موشکی

دانش آموزان کلاس دوم دبستان رهپویان وصال شیراز ، با روش آموزش و تدریس همراه با نشاط و بازی املای موشکی ، مهارت خود را در حوزه نوشتاری تقویت کردند.

نظرات