١٣٩٧/١٢/٢٠

ششمین نشست آموزش خانواده با حضور دکتر مومن زاده

ششمین نشست آموزش خانواده پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال شیراز ، با حضور دکتر مومن زاده با موضوع | لطفاً مــــــــــــــــــرا ببینید | با حضور اولیای دانش آموزا برگزار گردید.

در پیش از آغاز نشست یکی از دانش آموزان پایه سوم دبستان به ارائه کنفرانس با موضوع : ایمنی در خانه  پرداختند و پس از آن جناب آقای عسکر نژاد مدیریت مجتمع آموزشی رهپویان به ارایه گزارش و عملکرد برنامه خانواده رهپویانی پرداختند. 


نظرات