Telegram Gap 09172891139 و 071-32281627 و 32363307-071
١٣٩٧/١٢/١٨

جلسه آموزشی آموزگاران با والدین

جلسه آموزشی آموزگاران با والدین کلاس های اول ، دوم و سوم  دبستان رهپویان وصال شیراز در جهت ادامه روند آموزش دانش آموزان در ایام تعطیلات عید نوروز و پیشگیری از افت تحصیلی در ایام بعد ازتعطیلات برگزار گردید.

نظرات