١٣٩٧/١٢/١٩

رباتیک

بهترین تیم رباتیک دبیرستانی

کسب مقام بهترین تیم رباتیک دبیرستانی در مسابقات IIT Bombay هندوستان

تیم رباتیک وصال Robo Vesal که در مسابقات ربات های جنگجو  120پوند، IIT Bombay هندوستان شرکت نموده بودند، موفق به کسب عنوان بهترین تیم دبیرستانی شدند.

کسب این افتخار را به تیم رباتیک وصال و گروه پژوهشی مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال تبریک می‌‎گوییم.

نظرات