Telegram Gap 09172891139 و 071-32281627 و 32363307-071
١٣٩٧/١٢/٠٩

تقدیر از رتبه های برتر

خانواده های رهپویانی

فتوکلیپ مراسم خانواده های رهپویانی، جشن میلاد حضرت زهرا (س) و مراسم تقدیر از برترین های علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و ورزشی مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال

نظرات