Telegram Gap 09172891139 و 071-32281627 و 32363307-071
١٣٩٧/١٢/٠٧

روز نشاط و شادی ، روز بدون کیف 3

روز شادی و نشاط
روزبدون کیف

سومین برنامه روز شادی و نشاط بدون کیف در محل پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال برگزار گرید .
در این روز که همراه با صبحانه همگانی و در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا و گرامیداشت مقام مادر برگزار گردید.

نظرات