١٣٩٧/١١/١٧

خانواده های رهپویانی

ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا (س)

نظرات

یکشنبه 21 بهمن

امید

ای نام خوشت ورد زبانم زهرا
از داغ تو سوخت جسم و جانم زهرا
برخیز علی به دیدنت آمده است
ای درد و بلای تو به جانم زهرا