١٣٩٧/١١/١٧

دهه فجر

برسی دستاوردهای انقلاب اسلامی

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی 

با بیان آقای زبرجد


کلمات کلیدی
نظرات

پنجشنبه 18 بهمن

حاج محمد

خدا قوت برادر. بسیار عالی