١٣٩٧/١١/١۶

بهمن خونین جاویدان

سرود خاطره انگیز پیروزی انقلاب اسلامی «آمده موسم فتح و ایمان/شعله زد بر افق نور قرآن/در دل بهمن سرد و تاریک/لاله سر زد ز خون شهیدان» (06:38)

Media not computed.


نظرات