١٣٩٧/١١/٠٧

بازدید

بازدید از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

بازدید یک روزه دانش آموزان متوسطه دوم

بازدید یک روزه دانش آموزان متوسطه دوم از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و مرکز استنادی پایگاه جهان اسلام (ISC) 

مرکز مذکور بزرگترین کتابخانه دیجیتالی کشور می باشد که متن کامل بیش از 5 میلیون کتاب، مقاله و سایر منابع علمی را پوشش می دهد.

نظرات