Telegram Gap 09172891139 و 071-32281627 و 32363307-071
١٣٩٧/١١/٠٧

بازدید

بازدید از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

بازدید یک روزه دانش آموزان متوسطه دوم

بازدید یک روزه دانش آموزان متوسطه دوم از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و مرکز استنادی پایگاه جهان اسلام (ISC) 

مرکز مذکور بزرگترین کتابخانه دیجیتالی کشور می باشد که متن کامل بیش از 5 میلیون کتاب، مقاله و سایر منابع علمی را پوشش می دهد.

نظرات