١٣٩٧/١٠/٣٠

چلسه چهارم آموزش خانواده - ویژه پدران

جلسه آموزش خانواده چهارم این بار ویژه پدران گرامی برگزار گردید . 

در این جلسه که با سخنرانی دکتر مومن زاده یکی از اساتید دانشگاه در مورد نقش پدران در تربیت فرزندان همراه بود ، پدران گرامی با انواع روش های تربیت و ارتباط با فرزندان و خانواده آشنا شدند.

نظرات