١٣٩٧/١٠/٢٨

ثبت پیشنهادات و ابتکارات

     نظام پیشنهادات و ابتکارات یک نظام مدون برای به کارگیری ایده ها و نظرات برای بهبود فعالیتهای مجتمع آموزشی غیر دولتی پسرانه رهپویان وصال شیراز است و براساس مشورت و تبادل نظر بین کارمندان، مدیران، والدین،دانش آموزان و همچنین شهروندان می باشد که به صورت ابزاری بین لایه های هرم قدرت درنظر گرفته می شود تا انگیزه بهبود و تحول در همه افراد سازمان فراگیر شده و عملکرد و وضعیت سازمان بهبود یابد.

« هرجماعتی که به مشورت و همفکری با یکدیگر پرداختند به کمال مطلوب رسیدند»          

                                                                                                                                                           حضرت علی (‌ع)

 
نظام پیشنهادات و ابتکارات یک نظام مدون برای به کارگیری ایده ها و نظرات برای بهبود فعالیتهای مجتمع آموزشی غیر دولتی پسرانه رهپویان وصال شیراز است و براساس مشورت و تبادل نظر بین کارمندان، مدیران، والدین،دانش آموزان و همچنین شهروندان می باشد که به صورت ابزاری بین لایه های هرم قدرت درنظر گرفته می شود تا انگیزه بهبود و تحول در همه افراد سازمان فراگیر شده و عملکرد و وضعیت سازمان بهبود یابد.
 
براین اساس کلیه کارمندان، مدیران، والدین،دانش آموزان و شهروندان می توانند پیشنهادها ، ایده­ها، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع مشکلات و نارسائیهای موجود در روند کارهای مجتمع آموزشی غیر دولتی پسرانه رهپویان وصال شیراز ارائه دهند. نظام پیشنهادها در واقع تجلی گاه ابتکارات و خلاقیتهای فردی و گروهی در بین کارمندان، مدیران، والدین،دانش آموزان و شهروندان برای به وجود آوردن و گسترش روحیه مشارکت در میان آنان در جهت ایجاد پویایی و بهبود فرآیند و کیفیت ارائه خدمات است.

 الف) تعریف پیشنهاد:

 
هر نوع ایده، ابتکار، نظر و راهکار که عملی و کارا باشد و در راستای بهبود فعالیتها و فرایندهای انجام کار ، ارتقای بهره وری و کیفیت، صرفه جویی و کاهش هزینه ها، افزایش ایمنی و سلامت، افزایش رضایتمندی کارکنان و مراجعین که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با وظایف  مجتمع آموزشی غیر دولتی پسرانه رهپویان وصال شیراز  مرتبط باشد پیشنهاد تلقی می شود. در واقع پیشنهاد زمانی به وجود می آید که ایده ای بیان شده و نیاز به بهتر و آسان تر شدن در آن احساس می شود.به عبارتی،‌پیشنهاد رویکرد اصلاحی دارد.
 

ب)موضوعاتی که پیشنهاد تلقی نمیشود :

1.شکایتها یا تقاضاها از افراد و واحدها
2.موضوعاتی که قبلا توسط شخص دیگری پیشنهاد شده و یا به اجرا درآمده یا در دست اجرا می باشد .
3.موضوعات بی ربط با مسایل و فعالیتهای مجتمع آموزشی غیر دولتی پسرانه رهپویان وصال شیراز
4.پیشنهادهای مبهم یا بیان بدیهیات
5.بیان مشکل بدون ارائه راه حل
6.پیشنهادی که اجرای آن مقرون به صرفه نبوده و از لحاظ عملی قابل اجرا نباشد.
7.با قوانین جاری کشور و آموزش و پرورش در تضاد باشد.
 
 

 ثبت پیشنهادات و ابتکارات 
نظرات

یکشنبه 18 اسفند

فاطمه ملکی

عالی خانم خیلی خوب بود