١٣٩٧/٠٧/٣٠

اولین جلسه آموزشی خانواده

اولین جلسه آموزشی خانواده با حضور مدیر مجتمع و اولیای پیش دبستان و دبستان رهپویان وصال برگزار گردید. 

در این جلسه علاوه بر موارد آموزشی و تربیتی ، دانش آموزان پایه سوم نیز قسمتی از برنامه را برعهده داشتند.

در ادامه برگی از این آموزش را خواهیم دید.


نظرات