١٣٩٧/٠٨/٠٢

انتخابات شورای دانش آموزی

بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی

بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی روز گذشته در مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار شد.


نظرات