١٣٩٧/٠٧/٣٠

به مناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقه طناب کشی 

به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقه طناب کشی ویژه دانش آموزان متوسطه اول برگزار شد.

هدف از برگزاری این مسابقه ایجاد نشاط، شادابی در بین دانش آموزان و افزایش روحیه کار گروهی بوده است.


نظرات