١٣٩٧/٠٧/١٨

قابل توجه دانش آموزان پیش دانشگاهی

صدور گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی 

با توجه به صادر شدن گواهی نامه پیش دانشگاهی؛ می توانید با دردست داشتن گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه ، اصل کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت از خدمت به دبیرستان مراجعه نموده و اصل گواهی را دریافت نمائید


نظرات