١٣٩٧/٠٧/٠٧

جلسه اخلاق

حجت الاسلام انجوی نژاد 

یکشنبه 8 مهرماه ساعت 13:45

خیابان ساحلی مسجد فاطمه الزهرا (س)
مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال


نظرات