١٣٩٧/٠۵/١۴

پشت صحنه نمایشگاه فصل رویش جوانی

پشت صحنه های جالب و خنده دار تیم مستند ساز با دانش اموزان مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال ..

#اینجا_فقط_یک_مدرسه_نیست


نظرات