١٣٩٧/٠۵/٠١

اعزام تیم رباتیک به مسابقات کشوری کرمان

تیم رباتیک رهپویان وصال جهت مسابقات کشوری کرمان امروز راهی کرمان شد تا از تاریخ دوم الی پنجم مردادماه در این شهر گامی بزرگ جهت آماده سازی مسابقات بین المللی روسیه بردارند . 

 


نظرات