١٣٩٧/٠٣/١٧

فعالیت های مجتمع و باشگاه رهپویان در شب های قدر

حضور باشگاه دانش آموزشی و مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال در نمایشگاه مراسم شب های قدر 97

در شب های مبارک رمضان لیالی قدر دانش آموزان مجتمع پسرانه شهدای رهپویان وصال شیراز با همکاری با باشگاه دانش آموزشی با ایجاد غرفه در نزدیکی محل برگزاری این مراسم پرشکوه به معرفی فعالیت های پیش رو با ارایه سایر دست آورده ها خود در سال گذشته به مدعوین و احیاگران این شب عزیر پرداختند. 


نظرات