١٣٩٧/٠٢/٢٢

برنامه امتحانی نوبت دوم - پیش دانشگاهی 96-97

برنامه امتحانی نوبت دوم آموزشگاه شهدای رهپویان وصال  پیش دانشگاهی 96-97

 

 

روز 

تاریخ

پیش تجربی

پیش ریاضی

پیش انسانی

دوشنبه

17 اردیبهشت

 

 

جغرافیا

چهارشنبه

19 اردیبهشت

 

      

علوم اجتماعی 

شنبه

22 اردیبهشت

ریاضی عمومی

ریاضیات گسسته

ریاضی پایه

دوشنبه

24 اردیبهشت

زمین شناسی

هندسه تحلیلی

تاریخ

چهارشنبه

26 اردیبهشت

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

شنبه

29 اردیبهشت

شیمی

شیمی

فلسفه

 

 

 امتحانات نهایی -کشوری - پیش دانشگاهی

 

 

<< ساعت شروع امتحانات 8 صبح می باشد. >>

حداقل 15 دقیقه قبل از برگزاری آزمون در مدرسه حضور بهم رسانید. ( 10دقیقه قبل از شروع آزمون درب سالن امتحانات بسته می شود.)

دو عدد خودکار آبی و وسایل لازم همراه داشته باشید.

استفاده از لاک غلط گیر و پاسخ دادن با خودکار قرمز و خودکار سبز و مداد و آوردن هر نوع جزوه ، کتاب زیر دستی وهمراه داشتن گوشی ... به جلسه امتحان ممنوع می باشد و تخلف محسوب می شود.

اولیای محترمتان را در جریان تاریخ امتحانات قرار دهید.


نظرات