١٣٩٧/٠٢/٢٢

امتحانات پایانی خردادماه - متوسطه دوم

برنامه خرداد ماه دبیرستان رهپویان وصال(دوره دوم)  در سال تحصیلی 97-96
 

روز

تاریخ

دهم ریاضی / دهم تجربی

دهم انسانی

یازدهم ریاضی / یازدهم تجربی

یازدهم انسانی

سه شنبه

1 خردادماه

عربی

تاریخ

حسابان (ریاضی)

ریاضی (تجربی)

تاریخ

پنجشنبه

3  خردادماه

ریاضی

جامعه شناسی

عربی

عربی

شنبه

5  خردادماه

دینی

دینی

دینی

دینی

دوشنبه

7  خردادماه

جغرافیا

جغرافیا

زیست ( تجربی)

هندسه ( ریاضی)

جغرافیا

چهارشنبه

9  خردادماه

 

اقتصاد

 

 

پنجشنبه

10  خردادماه

شیمی

 

شیمی

ریاضی

شنبه

12 خردادماه

هندسه ( ریاضی)

ریاضی

 

 

یكشنبه

13 خردادماه

زیست ( تجربی)

 

تاریخ

علوم و فنون

پنجشنبه

17 خردادماه

فیزیک

منطق

فیزیک

روان شناسی

شنبه

19 خردادماه

ادبیات

ادبیات

زبان

زبان

یكشنبه

20 خردادماه

نگارش

نگارش

 

 

سه شنبه

22 خردادماه

زبان

زبان

ادبیات

ادبیات

پنجشنبه

24 خردادماه

دفاعی

دفاعی

آمار( ریاضی)

فلسفه

 

تذکرات

<< ساعت شروع امتحانات 9:30 صبح می باشد. >>

حداقل 15 دقیقه قبل از برگزاری آزمون در مدرسه حضور بهم رسانید. ( 10دقیقه قبل از شروع آزمون درب سالن امتحانات بسته می شود.)

دو عدد خودکار آبی و وسایل لازم همراه داشته باشید.

استفاده از لاک غلط گیر و پاسخ دادن با خودکار قرمز و خودکار سبز و مداد و آوردن هر نوع جزوه ، کتاب زیر دستی


نظرات