١٣٩٧/٠١/٢۵

تجلیل از دانش آموزان برتر قرآنی مرحله ناحیه

تجلیل از دانش آموزان برتر قرآنی مرحله ناحیه
توسط اداره آموزش و پرورش ناحیه2
علی مهدیار و محمدسلمان لهبی
#مسابقات_قرآن
#مجتمع_آموزشی_شهدای_رهپویان_وصال


نظرات