١۴٠٠/١٢/٢٩

سال نو ، به سبک دانش آموزان پیش دبستانی مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال

دانش آموزان پیش دبستانی مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال با هم سفره هفت سین امسال را با کمک هم چیدمان کردند و این سال را به شما بینندگان گرامی تبریک خود را تقدیم می نمایند .نظرات