١۴٠٠/٠۴/٢۵

حضور و بررسی فعالیت های مهارت محور ریاضی مجتمع آموزشی رهپویان وصال توسط اعضای کارگروه ریاضی استان فارس

جناب آقای قاضی اعضای کارگروه ریاضی آموزش و پرورش استان فارس در دیداری که روز چهارشنبه 23 تیرماه از مجتمع آموزشی رهپویان وصال داشتند ضمن دیدار با مدیریت مجتمع آموزشی و در نشست و هم اندیشی و بررسی فعالیت های مهارت محور و پژوهشی این مجتمع در حوزه ریاضی ، در  حوزه فعالیت های مهارت محور و دست سازه ها و خلاقیت در ریاضی و برگزاری کلاس های آموزشی ویژه دانش آموزان و همکاران پرداختند . 

 

نظرات