١۴٠٠/٠۴/١۵

دیدار صمیمانه نخستین منتخب شورای ششم شهر شیراز از مجتمع آموزشی رهپویان وصال

در پانزدهمین روز از تیرماه سال جاری ، مجتمع آموزشی رهپویان وصال با رویکرد جدید و بر پایه نظام نامه تعلیم و تربیت رهپویان وصال با دعوت از مسئولین شهر و استان ، میزبان آقای تذروی یکی از منتخبین شورای شهر شیراز بود . 

در این دیدار در ابتدا جناب آقای تذروی از دبیرستان پسرانه رهپویان وصال به عنوان یکی از مدارس مجتمع رهپویان وصال دیدار داشتند و با مشروح برنامه های مختلف فرهنگی و اموزشی انجام شده  آشنا شدند .

 

  مهندس عسکر نژاد، مدیرمجتمع آموزشی رهپویان وصال  ضمن تبریک به دلیل انتخاب شایسته جناب آقای تذروی به عنوان منتخب مردم در شورای شهر دوره ششم، به ارائه کارهای انجام شده این مجتمع در سال جاری از قبیل فعالیت های آموزشی و پرورشی و پژوهشی و ... پرداختند. 

در ادامه  آقای عسکر نژاد با بیان سختی  و مشکلات در مسیر فرآِیند آموزشی در مقاطع مختلف به ویژه عدم محیط آموزشی مناسب و استیجاری بودن اماکن آموزشی رهپویان وصال پرداختند. 

در پایان این دیدار صمیمانه جناب آقای تذروی  خاطرنشان نمودند که با توجه به ظرفیت های خوب شهر شیراز و همچنین ، شورای شهر و شهرداری شیراز و از طرفی توانمندی های خوب مجتمع آموزشی رهپویان وصال، از هرگونه  کمکی در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی این مجموعه دریغ نخواهند نمود. 

در انتهای این دیدار صمیمانه یک قطعه تابلو فرش آستان مقدس رضوی به رسم  احترام و یادگاری از طرف مجتمع آموزشی رهپویان وصال به ایشان اهدا شد .

نظرات