١۴٠٠/٠٣/٢٣

باشگاه خانواده مجتمع آموزشی رهپویان وصال

دوره جامع ارتقاء دانش و مهارت افزایی خانواده- تابستان 1400

"پیش به سوی تحول در مسیر تحقق نظامنامه تعلیم و تربیت رهپویان و صال"

یکی از ارکان مهم در فرآیند تعلیم و تربیت مجتمع آموزشی رهپویان وصال، باشگاه خانواده رهپویان وصال می باشد.

در این باشگاه  "نظام جامع ارتقای دانش و مهارت افزایی خانواده"  وجود دارد که منطبق بر نظام نامه تعلیم و تربیت مجتمع رهپویان وصال در قالب دوره های آموزشی نظام مند با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه به صورت مستمر در چهار فصل ( تابستان، پاییز، زمستان1400 و بهار1401 ) و در دو بخش عمومی (ویژه همه اولیا مجتمع رهپویان) و اختصاصی (به تفکیک اولیا بر اساس مقطع سنی و جنسیت دانش اموزان)، با موضوعات مورد نیاز و کاربردی می باشد.

برنامه پیش رو برای خانواده های رهپویان در فصل تابستان  1400 طراحی شده است، که خدمت شما به منظور برنامه ریزی جهت حضور ارائه می گردد. 

جهت مشاهده و ثبت نام دوره های مد نظر بر روی آن کلیک نمایید .

جهت مشاهده محتوای و توضیحات تکمیلی دوره ها و همچنین ثبت نام، بر روی آن ها کلیک نمایید. 

 

کارگاه های عمومی

کارگاه های عمومی

دوره جامع ارتقاء دانش و مهارت افزایی خانواده
تابستان 1400

 

ثبت نام دوره عمومی

 

کارگاه های اختصاصی دوره دبستانی ها

کارگاه های اختصاصی دبستانی ها

دوره جامع ارتقاء دانش و مهارت افزایی خانواده
تابستان 1400

 

ثبت نام دوره دبستانی ها

 

کارگاه های اختصاصی متوسطه | دخترانه |

کارگاه های اختصاصی متوسطه
| دخترانه |

دوره جامع ارتقاء دانش و مهارت افزایی خانواده
تابستان 1400

 

ثبت نام دوره متوسطه | دخترانه |

 

کارگاه های اختصاصی متوسطه | پسرانه |

کارگاه های اختصاصی متوسطه
| پسرانه |

دوره جامع ارتقاء دانش و مهارت افزایی خانواده
تابستان 1400

 

ثبت نام دوره متوسطه | پسرانه |

 


نظرات