١۴٠٠/٠٢/١٢

شب قدر

شب قدر است و مهدی (عج) در نیایش

 

چه نیکو می کند او را ستایش

 

اگر بیدار باشی تا سحرگاه

 

به خالق می کند ما راسفارش


نظرات